Ztraceni v překladu?

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Ústavem translatologie FF UK v Praze Vás srdečně zvou do Evropského domu na výstavu „Ztraceni v překladu? Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách“.

Výstava je strukturována do tří vzájemně prolínajících se bloků: Dějiny oboru, Souvislosti a Jak se nám studovalo. První blok připomíná počátky oboru, věnuje se někdejší Universitě 17. listopadu, při níž studium překladatelství a tlumočnictví v roce 1963 vzniklo, a popisuje i aktuální projekty, např. postgraduální tlumočnický kurs Euromasters in Conference Interpreting ve spolupráci s EU. V druhém bloku jsou pak fakta zasazena do dobových souvislostí: např. některé panely popisují, jak překlad ovlivňovala totalita, na jiných panelech mohou návštěvníci porovnat sazby za překlady v 60. letech s tehdejšími cenami za jiné služby a produkty. Oba bloky jsou pak proloženy vzpomínkami absolventů na své studium ve Šporkově paláci, v němž Ústav translatologie sídlí. Mezi bývalé studenty Ústavu patří např. známá česká překladatelka a tlumočnice Dana Hábová či vedoucí českého tlumočnického oddělení v Evropském parlamentu Ivana Hlaváčová.

Výstava potrvá až do 30. září 2014.

V pondělí 15. září od 16:00 proběhne komentovaná prohlídka vedená ředitelem Ústavu translatologie Stanislavem Rubášem. V případě zájmu potvrďte prosím účast na adrese: vitezslav.zemanek@ec.europa.eu.

 
zpět