Výstava programu CENTRAL EUROPE

Zastoupení Evropské komise v ČR a Program nadnárodní spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE Vás zvou na výstavu portrétů programu CENTRAL EUROPE. Jednotlivé portréty této výstavy přináší ohlednutí za úspěchy nadnárodní spolupráce ve střední Evropě, kterých bylo dosaženo od roku 2007. Tato putovní sbírka plakátů zobrazuje výběr ze 124 projektů CENTRAL EUROPE, které pomohly s rozvojem regionů i měst a s lepším využitím přírodního i kulturního dědictví zemí střední Evropy. 

 

Program spolupráce CENTRAL EUROPE zahrnuje území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).

 

Vstup na výstavu je zdarma!

 
zpět