EVROPA?!! Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918 - 1989

Collegium Europaeum FF UK, FLÚ AV ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR Vás zvou na výstavu EVROPA?!! Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918 - 1989.

Collegium Europaeum FF UK, FLÚ AV ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR Vás zvou na výstavu EVROPA?!! Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918 - 1989.

O výstavě:

Komunistickým převratem v únoru 1948 byla na našich hranicích spuštěna „železná opona“, která nás na dlouhá čtyři desetiletí oddělila od integračních procesů v západní Evropě. V prostředí českých elit, byť zdecimovaných dvěma totalitami 20. století, byl však stále živý onen dynamický a pluralitní civilizační koncept evropanství, který se s obnovením demokracie a naší státní svrchovanosti po roce 1989 projevil též heslem „návrat do Evropy“ a roku 2004 nakonec vyústil v členství České republiky v Evropské unii. Nevelká výstava, programaticky nazvaná „Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě“, se snaží prostřednictvím myšlenek známých i opomíjených osobností připomenout skutečnost, že reflexe evropanství představovala vždy nedílnou součást mnohovrstevnaté české existence. Významně to platí zejména pro ono klíčové a tragicky zlomové „třicetiletí“ (1918–1948), k němuž tento výstavní projekt soustřeďuje svou hlavní pozornost, stejně jako pro období do roku 1989 i naši současnost.

 

Výstavu můžete zhlédnout v Evropském domě každý den od 10 do 18 hod, v pátek do 17 hod.

 
zpět