Evropský dům

 
Přímo v srdci Prahy, mezi tepajícím Václavským náměstím a Národní třídou, najdete dveře otevřené přímo do Evropy. Evropský dům v Jungmannově ulici je již několik let spojnicí mezi evropskými institucemi a Vámi. Své sídlo zde mají Zastoupení Evropské komise a Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR. Vstupte prosím a přesvědčte se o tom, že Evropský dům je ideálním místem pro čerpání aktuálních informací, místem vstřícným pro setkávání nad evropskými tématy, ale i místem chytré zábavy a sebevzdělávání.

Zastoupení Evropské komise v ČR

 
Zastoupení Evropské komise v členských státech EU jsou součástí tiskového a komunikačního servisu Evropské komise, který spadá pod Generální ředitelství pro komunikaci v Bruselu. Tyto úřady reprezentují Komisi ve všech 27 členských státech EU. Zastoupení Evropské komise v ČR vzniklo transformací Delegace Evropské komise, k níž došlo vstupem České republiky do Evropské unie 1. května 2004.

Evropský parlament – Informační kancelář v ČR

 
Z usnesení předsednictva Evropského parlamentu byly v kandidátských zemích otevřeny informační kanceláře parlamentu. Informační kancelář v Praze otevřel 31. ledna 2003 tehdejší předseda Evropského parlamentu Pat Cox. Informační kancelář Evropského parlamentu má za úkol poskytovat informace Generálního ředitelství pro komunikaci, informovat o rozhodnutích Evropského parlamentu, seznamovat s aktivitami Evropského parlamentu a tyto aktivity podporovat.

Eurocentrum Praha

 
Eurocentrum Praha je informační místo, kam se občané mohou obracet se svými dotazy týkajícími se Evropské unie. Eurocentrum poskytuje informace o EU pro širokou i odbornou veřejnost, nabízí informační materiály a řadu dalších služeb pro zájemce o hlubší poznání Evropské unie a aspektů členství České republiky v EU.